รีวิว สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

กติกา สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

•สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า เป็นวิดีโอ สล็อตออนไลน์ แบบ 5 รีล 3 แถวที่มี ฟีเจอร์ต่อสู้ ฟีเจอร์เป่ายิ้งฉุบมิน และโบนัสฟีเจอร์ 2 ประเภทที่ แตกต่างกัน (ฟีเจอร์หมาป่าและฟีเจอร์หนูน้อยหมวกแดง)
•เกมนี้เล่นโดยมี 30 ไลน์เดิมพัน (คงที่), ระดับการเดิมพันจาก 1 ถึง 10 และขนาดเดิมพันจาก 0.05 ถึง 50.00
•สกุลเงินในเกมคือ B
•ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน”
•ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน”
•จํานวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก จํานวนเดิมพัน
•“กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สําหรับการลงเดิมพัน
•“หมุนอัตโนมัติ” จะทําการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจํานวนรอบเกมที่เลือก
•ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไปตาม“ตารางการจ่ายเงินรางวัล”
•รางวัลจากไลน์เดิมพันจะเท่ากับจํานวนที่แสดงใน “ตารางการจ่ายเงินรางวัล” คูณด้วยขนาดเดิมพันและระดับเดิมพัน
•จะจ่ายรางวัลเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละไลน์เดิมพันที่เล่น
•จะชนะรางวัลไลน์เดิมพันหากสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลอยู่ติดต่อกันจากรีลซ้ายไปขวา
•การชนะรางวัลพร้อมๆ กันบนไลน์เดิมพันที่แตกต่างกันจะถูกรวมเข้าด้วยกัน
•จะแสดงเงินรางวัลแบบเงินสด
•สัญลักษณ์ Wild จะแทนที่สัญลักษณ์ทุกตัวยกเว้นสัญลักษณ์ ค้อน สัญลักษณ์กระดาษ, สัญลักษณ์กรรไกร, สัญลักษณ์พลัง หนูน้อยหมวกแดงและสัญลักษณ์พสังหมาป่า
•สัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงและสัญลักษณ์พลังหมาป่า สามารถนับเป็นตัวแทนสัญลักษณ์หนูน้อยหมวกแดงและ สัญลักษณ์หมาป่าได้ตามลําดับในขณะท่าการคํานวณไลน์เต็ม พันชนะรางวัล
•สัญลักษณ์ค้อน, สัญลักษณ์กระดาษและสัญลักษณ์กรรไกร ปรากฏบนรีล 2 หรือ 4 เท่านั้น
•จะเล่นฟีเจอร์เป่ายิ้งฉุบเล็กด้วยขนาดและระดับเดิมพันเดียวกับที่ เริ่มฟีเจอร์นั้น
•จะเล่นฟีเจอร์หมาป่าและฟีเจอร์หนูน้อยหมวกแดงด้วยขนาดและ ระดับเดิมพันเดียวกับที่เริ่มฟีเจอร์นั้น
•สถานะของเกมจะถูกบันทึกไว้ให้กับจํานวนที่ลงเดิมพันแต่ละ กอง เมื่อเลือกจํานวนเดิมพันที่แตกต่างกัน สถานะที่เกี่ยวข้องกับ ตัวเกมก็จะถูกนํามาใช้

ตารางการจ่าย สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

สล็อตออนไลน์

•สัญลักษณ์ Wild จะแทนที่สัญลักษณ์ทุกตัวยกเว้นสัญลักษณ์ ค้อน สัญลักษณ์กระดาษ, สัญลักษณ์กรรไกร, สัญลักษณ์พลัง หนูน้อยหมวกแดงและสัญลักษณ์พสังหมาป่า
•สัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงและสัญลักษณ์พลังหมาป่า สามารถนับเป็นตัวแทนสัญลักษณ์หนูน้อยหมวกแดงและ สัญลักษณ์หมาป่าได้ตามลําดับในขณะท่าการคํานวณไลน์เต็ม พันชนะรางวัล
•สัญลักษณ์ค้อน, สัญลักษณ์กระดาษและสัญลักษณ์กรรไกร ปรากฏบนรีล 2 หรือ 4 เท่านั้น

ฟีเจอร์ต่อสู้ สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

•ระหว่างเกมหลัก หน้าจอด้านบนครึ่งหนึ่งนั้นจะปรากฏตัวละครหนูน้อยหมวกแดง และอีกครั้งหนึ่งจะปรากฏตัวละครหมาป่า
•แถบสะสมด้านบนเพลาละแสดงให้เห็นว่าตัวละครหนน้อยหมวกแตงอยู่ไกลแค่ไหน หรือตัวละครหมาป่าจะคอยดันตัวละครอื่น โดยจะนับจากคะแนนหนูน้อยหมวกแดงและคะแนนหมาป่าที่อยู่ ในแถบสะสม

•เมื่อสิ้นสุดการหมุน หากสัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงและ/หรือสัญลักษณ์พสังหมาป่าปรากฏบนเพลา สัญลักษณ์เหล่านี้จะ ถูกเพิ่มไปยังแถบสะสม

•หากสัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงนั้นมากกว่าสัญลักษณ์พลังหมาป่าบนเพลา คะแนนหนูน้อยหมวกแดงในแถบสะสมจะเพิ่มขึ้น (และคะแนนหมาป่าจะลดลง) ตามความแตกต่างระหว่างจํานวน สัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงและสัญลักษณ์พลังหมาป่า
•หากสัญลักษณ์พลังหมาป่ามันมากกว่าสัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงบนเพลา คะแนนหมาป่าในแถบสะสมจะเพิ่มขึ้น (และ คะแนนหนูน้อยหมวกแดงจะลดลง) ตามความแตกต่างระหว่าง จํานวนสัญลักษณ์พลังหมาป่าและสัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวก แดง
•หากคะแนนหนูน้อยหมวกแดงหรอคะแนนหมาป่าถึง 18 คะแนนจะได้รับฟีเจอร์หนูน้อยหมวกแดงหรือฟีเจอร์หมาป่าตามลําดับ

ฟีเจอร์เป่ายิ้งฉุบเล็ก สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

สล็อตออนไลน์

•เมื่อคู่ค้อน กระดาษ หรือกรรไกรปรากฏบนรีล 2 และ 4 สัญลักษณ์ชนะรางวัลจะมอบรางวัลให้ กรรไกรชนะกระดาษ กระดาษชนะค้อน ค้อนชนะกรรไกร

ฟีเจอร์หมาป่า สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

•เมื่อเล่นค้อน กระดาษ กรรไกรครบ 3 รอบ โดยที่ผู้เล่นทั้งสอง และคู่ต่อสู้ (หนูน้อยหมวกแดง) เลือกกรรไกร กระดาษ หรือค้อน ในแต่ละรอบ
•ตัวละครทั้งสองจะเปิดเผยสิ่งที่ได้ทําการเลือกไว้ กรรไกรชนะกระดาษ กระดาษชนะค้อน ค้อนชนะกรรไกร
•ในแต่ละรอบโดยที่ผู้เล่น (หมาป่า) ชนะค้อน กระดาษ กรรไกรแล้ว ก็จะได้รับการหมุนฟรี 5 ครั้งโดยที่มีกรอบ 1 กรอบปรากฏใน ตําแหน่งลุ่มบนรีลในการหมุนฟรีทุกๆ ครั้ง
•หากสัญลักษณ์ Wild, หนูน้อยหมวกแดง, ตะกร้า หรือตอกไม้ , หยุดตรงกรอบ สัญลักษณ์ Wild3 ถึง 8 ตัวจะแทนที่สัญลักษณ์ แบบสุ่มบนตัวหมุน รวมถึงสัญลักษณ์ที่อยู่ในกรอบ

สล็อตออนไลน์

ฟีเจอร์หนูน้อยหมวกแดง สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

สล็อตออนไลน์

•เมื่อเล่นค้อน กระดาษ กรรไกรครบ 3 รอบ โดยที่ผู้เล่นทั้งสองและคู่ต่อสู้ (หมาป่า) เลือกกรรไกร กระดาษ หรือค้อนในแต่ละ รอบ
•ตัวละครทั้งสองจะเปิดเผยสิ่งที่ได้ทําการเลือกไว้ กรรไกรชนะกระดาษ กระดาษชนะค้อน ค้อนชนะกรรไกร
•ในแต่ละรอบโดยที่ผู้เล่น (หนูน้อยหมวกแดง) ชนะค้อน กระดาษกรรไกรแล้ว ก็จะได้รับการหมุนฟรี 5 ครั้งโดยที่มีกรอบ 5 กรอบ ปรากฏในตําแหน่งสุ่มบนรีลในการหมุนฟรีทุกๆ ครั้ง
•หากสัญลักษณ์หมาป่า กรงเล็บ และ/หรือหางหยุดบนกรอบหนึ่งกรอบหรือมากกว่า สัญลักษณ์ต่างๆ ในกรอบเหล่านั้นจะเปลี่ยน เป็นสัญลักษณ์ Wild

สล็อตออนไลน์

ไลน์เดิมพันที่ชนะ สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

สล็อตออนไลน์

•จะจ่ายรางวัลเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละไลน์เดิมพันที่เล่น
•จะชนะรางวัลไลน์เดิมพันหากสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลอยู่ติดต่อกันจากรีลซ้ายไปขวา
•จะแสดงเงินรางวัลแบบเงินสด

สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
หน้าแรก
กลุ่มแนวทาง
ติดต่อ